Zdrowo Med sp. z o.o.

Projekt

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez wczesne wykrywanie i profilaktykę cukrzycy

Projekt

Działania na rzecz poprawy zdrowia dzieci w zakresie wad kręgosłupa